Prestatie-eisen

De gewenste onderhoudstoestand van de bouw- en installatiedelen kunnen in een prestatiecontract voor een nader te bepalen periode worden vastgelegd. De prestatie-eisen hebben betrekking op het functioneren van bouw- en installatiedelen. De prestatienormeringen worden per bouw- en installatiedeel vastgelegd. De prestatienormering kent veelal de volgende vier aspecten:

*         Gebreken, intensiteit, omvang en conditiescores o.b.v. NEN 2767

*         Kritische prestatie indicatoren (KPI’s)

*         Aanvullende eisen

*         Storingsgedrag.

KPI’s

Een KPI is een grootheid die mede bepalend is voor de prestatie van het betreffende bouw- en/of installatiedeel. Als KPI wordt bijvoorbeeld aangehouden; de waterkwaliteit, luchtkwaliteit, rendement van een ketel, laagdikte van verfwerk op staal, maximale vochtpercentage in houten kozijnen. Per klasse wordt de KPI geformuleerd. In een aantal gevallen zal een aanvulling op de KPI noodzakelijk zijn om de gewenste prestatie vast te leggen.

Functionele prestatie-eisen

Functionele eisen zijn kwalitatieve eisen die aan de functie(s) van een bouwdeel worden gesteld. Bijvoorbeeld:

 • Bediening van ramen en deuren (beweegbare delen functioneel intact)
 • Sterkte, stijfheid en duurzaamheden ondergrond (ondergrond functioneel intact)
 • Dichtheid en bescherming ondergronden (afwerklagen functioneel intact)
 • Visuele beleving afwerking, energiezuinigheid, beperking comfort
 • Etc.

Technische prestatie-eisen

We onderscheiden:

 • Basisprestatie-eisen (kan slechts wijzigen na vervanging of aanbrengen bouwdelen)
 • Prestatie-eisen uitvoering werk (vakbekwaamheid, uitdrukken in uitvoeringsgebreken)
 • Prestatie-eisen opleveringsniveau, periodiekniveau en eindniveau (eisen bij oplevering werkzaamheden, gedurende een onderhoudsinterval en na een onderhoudsinterval)

Basisprestatie-eisen

Deze eisen gelden bij de oplevering van een nieuw bouwdeel. Bijvoorbeeld eisen aan thermische isolatie, inbraakwerendheid. Eisen kunnen komen uit Bouwbesluit, Politiekeurmerk veilig Wonen, etc.

Prestatie-eisen uitvoering werk (vakbekwaamheid)

De eisen gelden bij oplevering van bouwdelen. Bijvoorbeeld:

 • Regenschade of mat geslagen verflaag
 • Slechts besnijwerk of “heilige dagen”
 • Onvoldoende behandelde delen
 • Etc.

Prestatie-eisen opleveringsniveau, periodiekniveau en eindniveau

Bedoeld worden eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld ondergrond, afwerklagen, glas- en beglazing, etc.

De eisen worden zoveel mogelijk ingevuld op basis van conditieafhankelijke aspecten, zoals gebrek, intensiteit, omvang en conditiescore. Daarnaast kan worden aangegeven welke gebreken NIET voor mogen komen bij een bepaalde keuring.